Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài
TÌM KIẾM
TặngVoucher VINID trị giá 100.000VNĐ (18/2 - 25/4) 2Tb SEAGATE-Expansion Portable
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ(18/2 - 25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb LACIE Porsche P9223 - STET2000403
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ(18/2 - 25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb LACIE Porsche P9227 - STFD2000403
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ(18/2 - 25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb LACIE Porsche P9227 - STFD2000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 5Tb LACIE Porsche P9227 - STFD5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 4Tb LACIE Porsche P9227 - STFD4000402
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 4Tb LACIE Porsche P9233 - STEW4000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 500GB SSD FAST SEAGATE
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 4Tb LACIE Rugged USB 3.1 Type C - c.3600 with Rescue
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4) + Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 250GB SSD FAST SEAGATE
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4) 1TB SEAGATE STCK1000300 Wireless Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4) 2TB SEAGATE STCV2000300 Wireless Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc(SLCH) 1TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) 3TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) 500GB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chốc sống + Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 5Tb SEAGATE- Backup Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chốc sống + Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 4Tb SEAGATE- Backup Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 100.000 (SLCH) + túi chống sốc + 1 lunchbox (bao gồm 3 hộp cơm thủy tinh chịu lực Glasslock)(1/4-30/6) 1TB WESTERN Passport Ultra - WDBC3C0010BSL ( Màu Bạc )
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 100.000 (SLCH) 2TB WESTERN Elements (USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 100.000 (SLCH) 3TB WESTERN Elements (USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 100.000 (SLCH) 4TB WESTERN Elements (USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng áo thun + Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ (18/2 - 25/4)+ Túi chống sốc (SLCH) + Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra Slim (NEW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang