650W Gamemax GP-650
TÌM KIẾM
650W Gamemax GP-650 650W,hiệu suất > 85%, Điện áp: AC,FULL RANGE (100-240v), AC,FULL RANGE (100-240v),+3.3V 18A | +5V 18A | |+12V 22A | -12V 0.5A | +5VSB 2.5A

650W Gamemax GP-650

Hãng sản xuất: GAMEMAX                 
Chuyên mục: Bộ nguồn
Bảo hành: 36th
(0 đánh giá) -

KHUYẾN MÃI :
50.000Đ (SLCH) hoặc Mua 5 tặng 1 (SLCH)


Giá: 800,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


650W,hiệu suất > 85%, Điện áp: AC,FULL RANGE (100-240v), AC,FULL RANGE (100-240v),+3.3V 18A | +5V 18A | |+12V 22A | -12V 0.5A | +5VSB 2.5A

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 350W ACBEL - HK350+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 400W ACBEL - HK400+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 450W ACBEL - HK450+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 350W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 400W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 450W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM

Đặt hàng Quan tâm So sánh