Chuyên mục Laptop 2 in 1 | Càm ứng Lenovo
: Tặng ba lô Lenovo + 200.000 + Mouse (SLCH) Lenovo THINKPAD X1 Yoga Gen 4 (20SA000VVN)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng ba lô Lenovo + 200.000 + Mouse (SLCH) Lenovo THINKPAD X1 Yoga Gen 4 (20SA000XVN)
Đặt mua Quan tâm So sánh