Chuyên mục Máy Tính Mini N.U.C GIGABYTE
Tặng 01 SSD Gigabyte NVMe 128GB (M.2 PCIe) (16/01- > hết ngày 31/01/2021 ) GIGABYTE BRIX GB-BRi3-10110-BWEU (Máy tính nhỏ , gọn nhất )
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 01 SSD Gigabyte NVMe 128GB (M.2 PCIe) (16/01- > hết ngày 31/01/2021 ) GIGABYTE BRIX GB-BRi5-10210E-BWEU (Máy tính nhỏ , gọn nhất )
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 01 SSD Gigabyte NVMe 128GB (M.2 PCIe) (16/01- > hết ngày 31/01/2021 ) GIGABYTE BRIX GB-BRi7-10710-BWEU (Máy tính nhỏ , gọn nhất )
Đặt mua Quan tâm So sánh