Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài samsung
Tặng Dù cầm tay ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0S/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0K/WW - MÀU BE) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE2T0R/WW- MÀU XANH) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000Đ + .Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0S/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000Đ + .Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0K/WW - MÀU BE) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000Đ + .Bao da ( KT 31/10 hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung T7 Shield Portable - (MU-PE1T0R/WW - MÀU XANH) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh