Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài samsung
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 1TB Samsung T5 Portable - (MU-PA1T0R - MÀU ĐỎ ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 250GB Samsung T5 Portable - (MU-PA250B/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 1TB Samsung T7 Touch - (MU-PC1T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500H/WW- MÀU xanh ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500T/WW- MÀU xám ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 1TB Samsung T7 Touch - (MU-PC1T0T/WW- MÀU xám ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 1TB Samsung T7 Touch - (MU-PC1T0H/WW- MÀU xanh ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng dù gấp ngược ( KT 31/10) 2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0T/WW- MÀU xám ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh