Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
TÌM KIẾM
Tặng túi chống sốc+ thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/3) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
1Tb Transcend H3
1,540,000 đ
3% OFF1,499,000 đ
Đặt mua Quan tâm So sánh
1Tb Transcend M3/M3B
1,540,000 đ
3% OFF1,499,000 đ
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/3) 2Tb Transcend M3
Đặt mua Quan tâm So sánh
1Tb Transcend H3B
1,540,000 đ
3% OFF1,499,000 đ
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/3) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + thẻ ĐT 50.000 đ (KT 31/3) 3Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25MC+Box 2.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (KT 31/3) 500Gb Transcend M3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (KT 31/3) 500Gb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT50.000 (KT31/3) 3Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT50.000 (KT31/3) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Thẻ ĐT 50.000 (KT 31/3) Ổ cứng di động 4TB Transcend Cloud 110K+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh