Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặng ba lô dây rút (KT 31/07) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 31/07) Ổ cứng di động 4TB Transcend Cloud 110K+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 31/07) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (KT 31/07) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000Đ (SLCH) + ba lô dây rút (KT 31/07) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000đ (SLCH.) 480GB TRANSCEND 230C EXTERNAL (TS480GESD230C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + ba lô dây rút (KT 31/07) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 +ba lô dây rút (KT 31/07) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 +ba lô dây rút (KT 31/07) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 +ba lô dây rút (KT 31/07) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 31/07) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 31/07) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 31/07) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + ba lô dây rút (KT 31/07) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 (SLCH) + ba lô dây rút (KT 31/07) 500Gb Transcend M3S
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 30.000đ (SLCH.) 120GB TRANSCEND 240C EXTERNAL (TS120GESD240C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh