Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặngthẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 128GB TRANSCEND ESD400 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 256GB TRANSCEND ESD400 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) Ổ cứng di động 4TB Transcend Cloud 110K+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 40.000 + thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 200.000 + thẻ Đt 50.000 (18/10-28/02) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 120GB TRANSCEND 240C EXTERNAL (TS120GESD240C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 240GB TRANSCEND 230C EXTERNAL (TS240GESD230C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 480GB TRANSCEND 230C EXTERNAL (TS480GESD230C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng thẻ ĐT 50.000 (18/10-28/02) 240GB TRANSCEND 240C EXTERNAL (TS240GESD240C)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh