Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài TRANSCEND
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 2Tb Transcend H3/H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 1Tb Transcend H3B
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend 25C3N
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 1Tb Transcend H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 4Tb TRANSCEND Storejet 35T3+Box 3.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 1Tb Transcend M3G (TS1TSJ25M3G)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 4Tb TRANSCEND 25H3
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 2Tb Transcend M3S /M3G
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 500Gb Transcend M3S
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) Ổ cứng gắn ngoài 1Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS1TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) Ổ cứng gắn ngoài 2Tb Transcend C3S EXTRA SLIM (TS2TSJ25C3S) Silver
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng ba lô dây rút (SLCH) 4Tb TRANSCEND slim M3S (TS4TSJ25M3S )
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh