Chuyên mục Ổ đĩa cứng SSD samsung
:Tặng 300.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 3840GB Samsung SSD PM893 - MZ-7L33T800 sata 2.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 50.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung M2 - 1TB 980 Pro (MZ-V8P1T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 50.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung M2 - 980 1TB MZ-V8V1T0BW
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 50.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung M2 - 2TB 980 Pro (MZ-V8P2T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 50.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung QVO 2TB (MZ-77Q2T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 40.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 500Gb Samsung M2 -500GB 970 EVO PLUS (MZ-V7S500BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 300.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 1920GB Samsung SSD PM893 1920GB sata 2.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 200.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 960GB Samsung SSD PM893 960GB sata 2.5"
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 150.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 1Tb Samsung M2 -1TB 970 EVO PLUS (MZ-V7S1T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 100.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 2Tb Samsung M2 -2TB 970 EVO PLUS (MZ-V7S2T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 100.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 2Tb Samsung SSD 870 EVO ( MZ-77E2T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 100.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 4Tb Samsung SSD 870 EVO ( MZ-77E4T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 100.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 4TB Samsung QVO 4TB (MZ-77Q4T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
:Tặng 100.000 Đ ( SLCH hoặc đến khi hết quà ) 8TB Samsung QVO 8TB (MZ-77Q8T0BW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 50.000 Đ + Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL ( KT 31/03 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P2T0BW
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 100.000 Đ + Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL ( KT 31/03 hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung 980 PRO Heatsink M2 NVMe ( V8P1T0CW )
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 100.000 Đ + Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL ( KT 31/03 hoặc đến khi hết quà ) 2TB Samsung 980 PRO Heatsink M2 NVMe ( MZ-V8P2T0CW )
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 100.000 Đ + Miếng lót chuột TRUST GXT207-XXL ( KT 31/03 hoặc đến khi hết quà ) 1TB Samsung 990 PRO NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 MZ-V9P1T0BW
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang