Xem tin
TÌM KIẾM
DLink Gửi Quà Yêu Thương 1 DLink Gửi Quà Yêu Thương 1
18-07-2017
Chia sẻ với: Facebook Google+ Thời gian áp dụng: từ 15/7/2017 đến 15/8/2017 Nội dung: khách hàng là người tiêu dùng cuối khi mua một trong những model Dlink sau DCS-700L, DCS-820L, DCS-825L, DCS-5020L, DCS-5222L, DCS-850L, DCS-942L, DCS-930L, DCS-2132L, DCS-935L, DCS-960L, DCS-6010L sẽ được tặng ngay 02 vé xem phim.

Thời gian áp dụng: từ 15/7/2017 đến 15/8/2017


Nội dung: khách hàng là người tiêu dùng cuối khi mua một trong những model Dlink sau DCS-700L, DCS-820L, DCS-825L, DCS-5020L, DCS-5222L, DCS-850L, DCS-942L, DCS-930L, DCS-2132L, DCS-935L, DCS-960L, DCS-6010L sẽ được tặng ngay 02 vé xem phim.