Xem tin
TÌM KIẾM
DLink Gửi Quà Yêu Thương 3 DLink Gửi Quà Yêu Thương 3
18-07-2017
Chia sẻ với: Facebook Google+ Thời gian áp dụng: từ 15/7/2017 đến 15/8/2017 Nội dung: khách hàng là người tiêu dùng cuối khi mua Wireless Asus trong các model sau RT-N12HP, RT-N14UHP, RT-N18U sẽ được tặng ngay 01 nón bảo hiểm.

Thời gian áp dụng: từ 15/7/2017 đến 15/8/2017


Nội dung: khách hàng là người tiêu dùng cuối khi mua một trong những model Wireless Asus  sau RT-N12HP, RT-N14UHP, RT-N18U sẽ được tặng ngay 01 nón bảo hiểm.