Xem tin
TÌM KIẾM
Dlink Gửi Quà Yêu Thương Dlink Gửi Quà Yêu Thương
15-04-2017
Chia sẻ với: Facebook Google+ Khách hàng tiêu dùng cuối từ ngày từ 14/4 đến hết 30/6/2017 khi mua một trong các sản phẩm sau DWR-730, DAP-1320, DSL-2877AL, DWA-192, DKVM-4K, DSP-W215 sẽ được tặng ngay 01 nón bảo hiểm logo Viscom

 

 

Khách hàng là người tiêu dùng cuối khi mua các sản phẩm Dlink bên dưới sẽ được tặng 1 nón bảo hiểm logo Viscom.

- Các Model áp dụng: DWR-730, DAP-1320, DSL-2877AL, DWA-192, DKVM-4K, DSP-W215

 - Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 14/4 đến 30/6/2017