Danh mục nhà sản xuất
TÌM KIẾM
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000( KT 30/4) 2Tb SEAGATE SATA III(3)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng áo thun + Voucher VINID trị giá 100.000VNĐ (18/2 - 25/4) + Túi chống sốc (SLCH) +Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 1Tb SEAGATE- Backup Plus Slim
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000+Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ (18/2 - 25/4) +áo thun +Túi chống sốc (SLCH)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim
Đặt mua Quan tâm So sánh
TặngVoucher VINID trị giá 100.000VNĐ (18/2 - 25/4) 2Tb SEAGATE-Expansion Portable
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000( KT 30/4) 4Tb SEAGATE SATA III(3)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (KT 30/4) 3Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (KT 30/4) 4Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (KT 30/4) 6Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi chốc sống + Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4)+Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 4Tb SEAGATE- Backup Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (KT 30/4) 8Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 50.000 (SLCH) 1Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (KT 30/4) 10Tb SEAGATE SATA III(3) Skyhawk
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng áo thun + Voucher VINID trị giá 100.000VNĐ (18/2 - 25/4) + Túi chống sốc (SLCH) + Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 1Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra Slim (NEW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 50.000 (KT 30/4) 4Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng PST 50.000 (KT 30/4) 6Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (KT 30/4) 8Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4) 1TB SEAGATE STCK1000300 Wireless Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Voucher ESTEEM trị giá 300.000VNĐ (18/2-25/4) 2TB SEAGATE STCV2000300 Wireless Plus
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000 (KT 30/4) 10Tb SEAGATE Ironwolf SERVER(NAS)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng áo thun + Voucher VINID trị giá 200.000VNĐ (18/2 - 25/4)+ Túi chống sốc (SLCH) + Tặng 1 cặp vé xem film Avengers Endgame ngày 26/04/2019 tại rạp CGV Hoàng Văn Thụ (SLCH) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra Slim (NEW)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000( KT 30/4) 3Tb SEAGATE SATA III(3)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang