Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài LACIE
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC9000298
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 4Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC9000633
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 5Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - STJJ5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 4Tb Lacie Birthday Mobile Drive USB 3.0 (STHY4000800) (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 2Tb LACIE Rugged Thunderbolt STFS2000800
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 4Tb LACIE Rugged Thunderbolt STFS4000800
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 VNĐ (01/11-30/11) hoặc đến khi hết quà 2TB Lacie Rugged STHR2000800 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ cào điện thoại trị giá 200,000 VNĐ (01/11-30/11) hoặc đến khi hết quà 2TB Lacie Portable STKS2000400 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) 2Tb Lacie Birthday Mobile Drive USB 3.0 (STHY2000800) (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 400.000 Đ + Ly giữ nhiệt (KT 30/11) + Tặng thẻ ĐT 200.000 (KT 30/11) hoặc đến khi hết quà 4Tb LACIE Porsche P9227 - STFD4000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 400.000 Đ (KT 30/11) 4Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG4000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 400.000 Đ (KT 30/11) 5Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG5000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 200.000 Đ (KT 30/11) 2Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG2000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng 100.000 Đ (KT 30/11) 1Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG1000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh