Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài samsung
Tặng Dù cầm tay + Bao da (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 250GB Samsung T5 Portable - (MU-PA250B/WW - MÀU ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay + Bao da (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 500GB Samsung T7 Touch - (MU-PC500K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay + Bao da (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 1TB Samsung T7 Touch - (MU-PC1T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Dù cầm tay + Bao da (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 2TB Samsung T7 Touch - (MU-PC2T0K/WW- MÀU Đen ) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da samsung + sổ note (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 500GB Samsung T7 Portable - (MU-PC500H - MÀU XANH) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da samsung + sổ note (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0H - MÀU XANH) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da samsung + sổ note (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 1TB Samsung T7 Portable - (MU-PC1T0T - MÀU XÁM) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da samsung + sổ note (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 500GB Samsung T7 Portable - (MU-PC500T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao da samsung + sổ note (KT 30/06) hoặc đến khi hết quà 2TB Samsung T7 Portable - (MU-PC2T0T - MÀU XÁM ĐEN) - EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh