Chuyên mục Laptop LG
Tặng 500.000 LG 13ZD980-G.AX52A5 (trắng) (siêu nhẹ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 500.000 LG 14ZD980-G.AX52A5 (trắng)(siêu nhẹ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 500.000 LG 14Z980-G.AH52A5 (Bạc)(siêu nhẹ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 500.000 LG 15Z980-G.AH55A5 (Bạc)(siêu nhẹ)
Đặt mua Quan tâm So sánh