Chuyên mục Máy vi tính nova
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Coffee lake i5-9400 - SSD 500GB (Thế hệ thứ 9)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake i3-10100 (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake i3-10100F (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake i5-10400 (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake i7-10700 (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake Pentium Gold G6400 (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Comet Lake Celeron G5905 (3.50GHz) (Thế hệ thứ 10)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 100.000đ MÁY BỘ NOVA Coffee lake i3- 9100 (3.6GHz) (Thế hệ thứ 8)
Đặt mua Quan tâm So sánh