650W ARROW
TÌM KIẾM
650W ARROW 3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM

650W ARROW

Hãng sản xuất: ARROW                 
Chuyên mục: Bộ nguồn
Bảo hành: 12th
(0 đánh giá) -Giá: 425,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


3 ĐẦU NGUỒN IDE 2 ĐẦU NGUỒN SATA (20 PINS , 24 PINS) , 1 FAN 12CM

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 350W ACBEL - HK350+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 400W ACBEL - HK400+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Mua 2 nguồn tặng 1 áo mưa (SLCH) 450W ACBEL - HK450+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 350W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 400W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 450W ACBEL -CE2+ (dây dài)
Quan tâm So sánh
50.000Đ (SLCH) hoặc Mua 5 tặng 1 (SLCH) 650W Gamemax GP-650
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 470W ACBEL - E2 Plus
Quan tâm So sánh
Tặng áo mưa (SLCH) 510W ACBEL - E2 Plus
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM

Đặt hàng Quan tâm So sánh