Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài sandisk
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 500GB SanDisk SDSSDE61-500G-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-1T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 2TB SanDisk Extreme Pro- SDSSDE81-2T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 4TB SanDisk Extreme Pro SDSSDE81-4T00-G25
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25M EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25B EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SanDisk SDSSDE61-1T00-G25M EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 2TB SanDisk SDSSDE61-2T00-G25B EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng Áo mưa hoặc gối ( KT 29/02 hoặc đến khi hết quà ) 4TB SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh