Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài SEAGATE
: 300.000 (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 10Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC10000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
: 300.000 (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 20Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC20000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
: 300.000 (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 6Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC6000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt(KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000401) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt(KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000402) (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000400) (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000403) (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000404) (Vàng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000406) (xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Nón bảo hiểm (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (Red (STDR2000303)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + 300.000 (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 5Tb Seagate Firecuda Gaming STKL5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + 200.000 (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà) 2Tb Seagate Firecuda Gaming STKL2000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim ( STHN2000405) (hồng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000402 (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000403 (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000404 (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000405 (Hồng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng hộp đựng Ổ cứng + Tặng 200.000 ( KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SSD SEAGATE Expansion USB-C - STLH1000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng hộp đựng Ổ cứng + Tặng 100.000 ( KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 500GB SSD SEAGATE Expansion USB-C - STLH500400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng hộp đựng Ổ cứng + 500.000đ ( KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 1TB SSD Seagate Firecuda Gaming STJP1000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng hộp đựng Ổ cứng + 500.000đ ( KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 2TB SSD Seagate Firecuda Gaming STJP2000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng hộp đựng Ổ cứng + 50.000 đ (KT 31/07 hoặc đến khi hết quà ) 500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang