Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài SEAGATE
Tặng túi chống sốc + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000403 (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000404 (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000405 (Hồng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Hộp đựng (SLCH) 500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500402 (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Hộp đựng (SLCH) 1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Hộp đựng (SLCH) 1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Hộp đựng (SLCH) 2TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Hộp đựng (SLCH) 2TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao đựng ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra TOUCH 2.5" - STHH1000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao đựng ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra TOUCH 2.5" - STMA2000400 (Trắng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao đựng + Ly giữ nhiệt ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao đựng (SLCH) 1TB SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Bao đựng (SLCH) 500Gb SSD Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 4Tb SEAGATE-One Touch STKZ4000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH) + Chuột Logitech B175 ( KT 30/06 hoặc đến khi hết quà ) 5Tb SEAGATE-One Touch STKZ5000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000401 (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000402 (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000403 (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng bao bảo vệ ổ cứng (SLCH đến khi hết quà) 1Tb SEAGATE- One Touch STKY1000404 (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang